Privacyverklaring

 
Uw privacy is belangrijk voor ons en voor uzelf. Deze privacyverklaring beschrijft de soorten persoonlijke en niet-persoonlijke informatie die we verzamelen op de Site, hoe we deze informatie gebruiken en aan wie en onder welke omstandigheden we deze informatie bekend mogen maken. Door de Site te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u om de Toekomst-muziek.nl privacyverklaring hieronder goed door te nemen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, gebruik de Site dan niet.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Voor het gebruik van het Donatieplatform, stemt Donateur in met deze Donatievoorwaarden.

• We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens;

• Persoonsgegevens worden niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt;

• We verwerken gegevens binnen de kaders van de Europese privacywetgeving;

• Donaties kunnen anoniem gedaan worden waarbij er geen persoonsgegevens opgeslagen worden binnen Toekomst-muziek.nl;

• We doen niet aan klantprofilering;

• De gebruikers en donateurs kunnen via self-service zelfstandig de vastgelegde persoonsgegevens en voorkeuren wijzigen of verwijderen;

U geeft een aantal van de onderstaande persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een Toekomst-muziek.nl-account aanmaakt of doneert. Aangezien we met zijn allen (donateurs en actievoerders) geld inzamelen kan het zijn dat we soms informatie opvragen en opslaan die als persoonlijk kan worden ervaren maar die noodzakelijk is bij de verwerking van donaties en het tonen van acties. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van software op uw apparaat.

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:

Gebruikersgegevens Donateursgegevens Voornaam Tussenvoegsel * Achternaam E-mailadres Geslacht Adres * Huisnummer * Postcode * Woonplaats * Land * Telefoonnummer * IP-adres Profielfoto * Geboortedatum * Facebook ID * IBAN rekeningnummer * IBAN tennaamstelling * Wachtwoord *

* optioneel. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens te delen;

* encrypted. Alle authenticatie gegevens worden encrypted opgeslagen;

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de dienst die u gebruikt. Het kan de volgende gegevens betreffen:

• Naam en contactgegevens. Zie tabel hierboven.

• Referenties. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het gebruikersaccount.

• Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.

• Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u een donatie doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument. Toekomst-muziek.nl slaat geen donateur creditcardgegevens of IBAN rekeningnummers op binnen Toekomst-muziek.nl.nl en heeft geen toegang tot creditcardgegevens van donateurs;

U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om een donatie te doen of dienst te bieden, zult u de donatie of de dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

Daarnaast verzamelen we de inhoud van berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, zoals voor klantondersteuning, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.

Anoniem doneren?

Donateurs kunnen beslissen anoniem te doneren zodat er geen persoonsgegevens over de donateur worden verzameld. Door akkoord te gaan met de donatievoorwaarden geldt dat de donateur op de hoogte is hoe wij met zijn privacy omgaan en heeft de donateur expliciet ingestemd met de gegevens die Toekomst-muziek.nl.nl verzamelt.

Toegang tot uw persoonsgegevens en deze via self-service beheren

U kunt bij Toekomst-muziek.nl uw persoonsgegevens online bekijken, bewerken of verwijderen. U kunt ook keuzes maken over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Toekomst-muziek.nl. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens of hoe u deze persoonsgegevens kunt beheren staat op onze Helpdesk – Live Chat. Er bestaat zoiets als het recht om vergeten te worden. Als het u niet zelfstandig lukt uw privacy gegevens te wijzigen of verwijderen van Toekomst-muziek.nl dan kan Toekomst-muziek.nl dit ook voor u doen. Echter geldt dat er dan een controlemechanisme toegepast wordt waarbij u uzelf moet identificeren op de door Toekomst-muziek.nl gewenste manier alvorens data gewijzigd of verwijderd wordt door Toekomst-muziek.nl. Dit proces is omslachtiger en duurt langer.

Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken?

Toekomst-muziek.nl gebruikt de verzamelde gegevens om ons werk te kunnen doen en de diensten te kunnen aanbieden (en die te verbeteren en aan persoonlijke voorkeuren aan te passen). De gegevens die wij van u verzamelen wanneer u niet bent geverifieerd (niet aangemeld), worden bijvoorbeeld afzonderlijk opgeslagen van de accountgegevens waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam en e-mailadres.

Wij tonen op Toekomst-muziek.nl minimaal de namen van de actievoerders en de donateurs. Iedere donateur kan tijdens het doneren kiezen anoniem te doneren. Wil je dus niet als donateur met je naam op de website staan doneer dan anoniem. Daarnaast geldt dat alleen je naam geen privacy gevoelige informatie bevat. Iedereen kan een naam gebruiken bij het doneren en als hier bijvoorbeeld J. Cruijff staat wil dit niet zeggen dat dit Jordy Cruijff is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor jouw naam.

Er kunnen honderden mensen dezelfde naam hebben en al is het een unieke naam dan kan het zo zijn dat iemand deze naam bij het doneren ingevoerd heeft. Dit wil dus niet zeggen dat jij dit bent. Dus alleen een naam waarbij de voornaam afgekort is met alleen de beginletter bevat dus geen privacy gevoelige informatie en tonen wij dus op onze websites. Alle overige privacy gevoelige informatie van donateurs wordt niet openbaar getoond op de website.

Niemand kan weten dat jij dit bent geweest die gedoneerd heeft. Indien zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google een volledige voornaam hebben geïndexeerd dan is dit een verouderde indexering vanuit de zoekmachine waar wij helaas geen invloed op uit kunnen oefenen. Wij maken via onze websites geen volledige namen openbaar.

• Leveren van de diensten. Wij gebruiken gegevens om uw transacties met ons uit te voeren en om onze diensten aan u te leveren. Vaak omvatten deze diensten functies en aanbevelingen die speciaal op u zijn afgestemd, om zo uw productiviteit en plezier te vergroten en uw ervaringen met de dienst automatisch aan te passen op basis van de gegevens die we hebben over uw activiteiten, interesses en locatie.

• Bedrijfsactiviteiten. We gebruiken de gegevens om overkoepelende analyses en Business Intelligence te ontwikkelen waarmee wij kunnen werken, onszelf en anderen kunnen beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en over de prestaties van ons bedrijf kunnen rapporteren.

• Communicatie. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en om dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen. Zo kunnen we contact met u opnemen via e-mail of andere middelen om u uit te nodigen deel te nemen aan een enquête of u te vertellen dat u actie moet ondernemen om uw account actief te houden. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven en ervoor kiezen of u promotionele mededelingen van Toekomst-muziek.nl per e-mail wilt ontvangen. We sturen je alleen nieuwsbrieven met aanvullende content als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wil je niet langer nieuwsbrieven van ons ontvangen, dan vind je onder elke nieuwsbrief een uitschrijfknop of kun je een bericht sturen aan info@Toekomst-muziek.nl met in de onderwerpregel unsubscribe vanaf het e-mailadres waarop de nieuwsbrief bezorgd is.

• Delen van gegevens. Toekomst-muziek.nl.nl zal nooit privacy gegevens van donateurs of gebruikers (incl. actievoerders) doorverkopen aan derden anders dan het delen van de donateur gegevens met de goede doelen waaraan gedoneerd is en waarbij de donateur akkoord is gegaan via de donatievoorwaarden.

Wij doen NIET aan profilering!

Toekomst-muziek.nl doet niet aan profilering van haar klanten. Wij zullen geen Persoonlijke kenmerken, Fysieke gegevens, Leefgewoonten, Psychische gegevens, Samenstelling van het gezin, Vrijetijdsbesteding en Interesses, Lidmaatschappen, Gerechtelijke gegevens, Consumptiegewoonten, Woningkenmerken, Gegevens betreffende de gezondheid, Opleiding en vorming, Beroep en betrekking, Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid, Raciale of etnische gegevens, Gegevens over het seksuele leven, Politieke opvattingen, Lidmaatschap van een vakvereniging, Filosofische of religieuze overtuigingen, Beeldopnamen, Geluidsopnamen, Genetische gegevens, Biometrische gegevens en Locatiegegevens vastleggen buiten eventuele ip-adres gegevens die we in het kader van voorkomen fraude bij online betalen noodzakelijk achten en waarbij we deze gegevens met overheidsinstanties moeten delen op aanvraag.

Redenen waarom wij persoonlijke gegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde of geautoriseerde dienst te leveren. Wij delen uw inhoud bijvoorbeeld alleen met derden als u ons daartoe toestemming geeft, bijvoorbeeld wanneer u een vriend een e-mail stuurt of accounts aan een andere service koppelt. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een donatie te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

En tenslotte zullen we toegang zoeken tot persoonsgegevens en deze overbrengen, openbaar maken en behouden, wanneer we in goed vertrouwen geloven dat dit nodig is om:

• te voldoen aan de geldende wetgeving of te reageren op geldende juridische procedures, met inbegrip van procedures aangespannen door justitie en politie of andere overheidsinstanties;

• onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om de gebruikers van de producten te bedriegen, of om levensverlies of ernstig letsel van iemand te voorkomen;

• de veiligheid van onze producten te handhaven en te onderhouden, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken;

• de rechten of het eigendom van Toekomst-muziek.nl, met inbegrip van de handhaving van de voorwaarden voor het gebruik van de services, te beschermen; als we echter informatie ontvangen waaruit blijkt dat iemand onze services gebruikt om gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van Toekomst-muziek.nl te verhandelen, zullen we zelf geen persoonlijke inhoud van een klant onderzoeken, maar kunnen we de zaak wel naar justitie en politie doorverwijzen.

Beveiliging

Toekomst-muziek.nl. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze site wordt gehost bij YourHosting. In onze websitestatistieken wordt alleen bijgehouden hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt. De website maakt gebruik van een betrouwbaar https:// SSL-certificaat.

Op een aantal onderdelen van de website, bijvoorbeeld waar YouTube-filmpjes worden getoond of waarbij een actievoerder zelf een embed code heeft toegevoegd, kunt u nog wel third-party cookies aantreffen. Deze kunnen wij niet blokkeren. We adviseren u een adblocker te gebruiken.

Toekomst-muziek.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit fout of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw id-gegevens. Zorg er daarom voor dat niemand bij jouw login en code kan komen.

Toekomst-muziek.nl-account

Met een Toekomst-muziek.nl-account kunt u zich aanmelden bij www.Toekomst-muziek.nl. Bovenstaande persoonsgegevens zijn gekoppeld aan uw Toekomst-muziek.nl-account. Aanmelding bij uw Toekomst-muziek.nl-account maakt instelling van persoonlijke voorkeuren en consistente ervaringen mogelijk op verschillende producten en apparaten en maakt andere functies mogelijk.

Er is 1 type Toekomst-muziek.nl-account:

• Wanneer u uw eigen Toekomst-muziek.nl-account maakt, gekoppeld aan uw persoonlijke e-mailadres, verwijzen wij naar dat account als een persoonlijk Toekomst-muziek.nl-account.

Cookies en soortgelijke technologieën

Toekomst-muziek.nl maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze diensten kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld. Met cookies kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; fraude tegengaan; en analyseren hoe onze websites en onlineservices presteren. U beschikt over een breed scala aan tools om cookies, webbakens en soortgelijke technologieën te beheren, met inbegrip van browserbesturing om cookies van analyseservices door derden te blokkeren en te verwijderen om het verzamelen van gegevens door middel van webbakens niet langer toe te staan. Uw browser en andere keuzes kunnen van invloed zijn op uw ervaringen met onze diensten.

Websites van derden

Toekomst-muziek.nl kan links bevatten naar websites van derden, die mogelijk een privacybeleid hebben dat verschilt van het onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten en praktijken die op deze websites plaatsvinden. Dienovereenkomstig raden wij u aan om het privacybeleid te lezen dat is gepost op elke website waartoe u via Toekomst-muziek.nl toegang hebt.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht indienen bij Toekomst-muziek.nl via info@Toekomst-muziek.nl. Verdere escalaties kunt u richten aan de afdeling gegevensbescherming, mailen naar info@Toekomst-muziek.nl. Komt u er met Toekomst-muziek.nl of de afdeling gegevensbescherming niet uit dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

Toekomst-muziek.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatste wijziging en update: 1 januari 2021


Stel je vraag via WhatsApp