Weigeren

Stelt een technische cookie in die registreert dat u niet akkoord gaat, vraagt u niet opnieuw.

Verwijder

Verwijdert de cookie-toestemming van uw browser.

Privacybeleid en Cookiebeleid voor Stichting Toekomst Muziek**


Privacybeleid


Stichting Toekomst Muziek, gevestigd aan Echtenstein 110, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Stichting Toekomst Muziek

Echtenstein 110

1103 AA Amsterdam

info@toekomst muziek

Website: toekomst-muziek.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Toekomst Muziek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonischBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Toekomst Muziek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Toekomst Muziek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Toekomst Muziek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Persoonsgegevens (zoals naam, adres, contactgegevens): 7 jaar (wettelijke bewaarplicht)


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Toekomst Muziek verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Toekomst Muziek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Toekomst Muziek gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Toekomst Muziek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [E-mailadres].


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Toekomst Muziek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [E-mailadres].


Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Stichting Toekomst Muziek kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


---


Cookiebeleid


Stichting Toekomst Muziek maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. In dit cookiebeleid leggen we uit wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren.


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.


Welke cookies gebruiken wij?

Onze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:


1. Noodzakelijke cookies**: Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website. Ze stellen u in staat om door de site te navigeren en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang krijgen tot beveiligde gedeelten van de website.


2. Voorkeurscookies**: Deze cookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de website zich gedraagt of eruit ziet verandert, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.


3. Statistische cookies**: Deze cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.


4. Marketing cookies**: Deze cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is om advertenties weer te geven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker.


Uw cookievoorkeuren beheren

Bij uw eerste bezoek aan onze website werd u geïnformeerd over het gebruik van cookies en kon u uw voorkeuren instellen. U kunt uw cookievoorkeuren altijd aanpassen via de instellingen van uw webbrowser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze website kan beïnvloeden.


Voor meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kunt u de instructies raadplegen in de helpfunctie van uw browser.


Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons cookiebeleid en ons gebruik van cookies kunt u contact met ons opnemen via [E-mailadres].


---


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacy-beleid voor meer informatie.

Weigeren

OK