ANBI status

ANBI

Hieronder vindt u de ANBI gegevens die wij verplicht zijn te publiceren.

Naam van de instelling: Stichting Toekomst Muziek.

Fiscaal nummer: 860430297

Adres van de instelling: Echtenstein 110, 1103 AA, Amsterdam.

Doelstelling ANBI

Het doel van de stichting is om jongeren met talent en ambities op het gebied van zang en rap te stimuleren, zodat zij vaardigheden ontwikkelen, waardoor risicofactoren op diverse andere ontwikkelingsgebieden afnemen en protectieve factoren en netwerkvaardigheden worden ontwikkeld. De aanpak van Toekomst Muziek toont aan dat de combinatie van muziek en hulpverlening werkt.

Uitgangspunt!

Het uitgangspunt van stichting Toekomt Muziek is het ondersteunen van jongeren tussen de 12 en 23 jaar met een meervoudige (sociaal pedagogische) problematiek door het aanleren van vaardigheden rondom het schrijven, produceren en uitvoeren van muziek. Door de vaardigheden die tijdens deze processen worden aangeleerd, helpen we met een hulpverleningstraject op maat door onder andere scholing, schuldhulpverlening en loopbaanbegeleiding. Tijdens dit maatwerkproces wordt een band opgebouwd met de jongeren, gebaseerd op muziek.

Door deze band durven de jongeren zich open te stellen, wat een voorwaarde is om (vaak beschadigde) jongeren te kunnen helpen. Op deze manier kunnen we een doelgroep die normaal gesproken buiten het zicht en bereik van reguliere hulpverlening blijft succesvol begeleiden en helpen.

De functie en de namen van de bestuurders

Voorzitter: D. Deekman

Secretaris: M. Lamghari

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij kunnen alleen daadwerkelijk gemaakte reis- en andere onkosten declareren. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid van de medewerkers en de vaststelling van de beloning volgen wij de regeling CAO Jeugdzorg. Het bezoldigingsbeleid van de medewerkers wordt periodiek geactualiseerd.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In 2020 zullen onze activiteiten weer in te delen zijn in de volgende categorieën: voorlichting en informatieoverdracht, werving & selectie, techniek (zang, muziek & afmixen), re-integratie, coaching en sociale vaardigheden.

Gelden worden geworven door middel van: vermogensfondsen, subsidies, donateurs, sponsoring en andere bijdragen. Alle financiële middelen die de stichting werft worden direct besteed aan het doel van de stichting en komen ten goede van het algemene nut.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Omdat de stichting halverwege 2019 is opgericht, is er nog geen jaarverslag of jaarrekening beschikbaar. Het financiële boekjaar is dan ook uitgesteld tot eind 2020. Het financieel jaaroverzicht zal dan ook pas begin 2021 op de site inzichtelijk zijn.


Lees hier het beleidsplan