STICHTING TOEKOMST MUZIEK ALS ORGANISATIE

Algemeen Nut Beogende Instelling Stichting Toekomst muziek is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor gelden een aantal fiscale voordelen. Zo kan een donateur onder voorwaarden giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Daarnaast hoeft de vereniging geen belasting over giften te betalen. We gaan ordelijk om met maatschappelijke financieringsbronnen. Dit betekent dat wij niet alleen maatschappelijke projecten uitvoeren, maar eveneens dat wij beperkt vermogen opbouwen met als doel schommelingen in de exploitatie op te vangen. 

 Organisatie


 Stichting Toekomst muziek

 KvK / Stichtingen register

 75876752

 RSIN

 860430297

 BANK rekeningnummer

 NL58 INGB 0006 4509 31

 Opstelling jaarrekeningen

 Accountants Totally Toussaint

 Onze toezichthouder Accountants Totally Toussaint

 Contactgegevens

 Adres: Echtenstein 110, 1103 AA Amsterdam

 Telefoon

 06–363 15 668

 Email:  info@toekomst-muziek.nl


Doelstelling

 Het doel van de stichting is: om jongeren met talent en ambities op het gebied van zang en rap te versterken opdat zij vaardigheden ontwikkelen, waardoor risicofactoren op diverse andere ontwikkelingsgebieden afnemen en protectieve factoren en netwerkvaardigheden worden ontwikkeld. De stichting biedt een onorthodox, sluitend en passend aanbod voor jongeren in de leeftijd van twaalf tot drieëntwintig jaar, met een veelheid aan problemen. Verder heeft de stichting een plan doorverwijzingen voor extra begeleiding naar werk, scholing schuldhulpverleningen en andere re-integratie trajecten die wordt gefaciliteerd door keten partners van de stichting De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: – het uitvoeren van maatschappelijke muziekprojecten voor jongeren; – het organiseren van een jongeren ontmoetingsplaats, zowel virtueel als fysiek; – het samenbrengen van jongeren met verschillende achtergronden en leefomstandigheden; – Beleidsplan (2020 – 2023) 

Bestuursleden

Brian Blijd - Penningmeester

Kashmindra Vrede - Secretaris

Howard Deekman - Voorzitter

 

                Jaarcijfers van Toekomst Muziek

            

Wat is een ANBI status?

ANBI

Toekomst Muziek & ANBI

Belastingvoordelen

Een ANBI is een afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een term die in Nederland wordt gebruikt om non-profitorganisaties te beschrijven die zich richten op het algemeen belang en die door de overheid worden erkend als een instelling met een ANBI-status. Een instelling kan alleen als ANBI worden beschouwd als zij zich bijna volledig inzet voor het algemeen belang.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Vrijwilligers van de stichting kunnen in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding conform fiscale richtlijnen zoals bepaald door de Belastingdienst.

Stichting Toekomst Muziek, met ANBI-status, helpt jongeren op muzikaal en sociaal-emotioneel vlak. Ze bieden veilige thuisbases in wijken waar jongeren samenkomen voor muziek en groei. Workshops, opnames, mentorprogramma's en evenementen bevorderen vaardigheden, verlagen risico's en ontwikkelen beschermende factoren en netwerkvaardigheden bij jongeren. 

Activiteitenverslag

De stichting start in eind 2019 met haar activiteiten. Om de te organiseren activiteiten van de stichting te bekostigen worden er aanvragen ingediend bij een aantal vermogensfondsen en steunstichtingen. Balans / Staat van baten en lasten De stichting Toekomst muziek is opgericht en ingeschreven bij de KvK op 20-09-2019. 

De ANBI-status geldt voor Nederlandse non-profitorganisaties die zich inzetten voor het algemeen belang. Ze genieten belastingvoordelen, zoals vrijstelling van schenk- en erfbelasting, en donateurs profiteren van fiscale voordelen, zoals giftenaftrek. Deze status is relevant voor non-profitorganisaties en individuen die willen bijdragen aan het algemeen belang.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Toekomst Muziek, met de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), ondersteunt jeugd op het gebied van muziek en sociaal-emotioneel welzijn. Ze creëren veilige hubs in buurten waar jongeren zich verzamelen voor muziek en persoonlijke ontwikkeling. Interactieve sessies, opnamemogelijkheden. 

Standaarformulier  Publicatieplicht

TOEKOMST MUZIEK

ORGANISATIE

 

© 2019 - 2024 Stichting Toekomst Muziek 

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacy-beleid voor meer informatie.

Weigeren

OK